Aktuálně

Vyjádření předsedy správní rady k dezinformačním útokům proti CDK a prof. Petru Fialovi

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) se v posledních dnech stalo předmětem opakovaných dezinformačních útoků, jež mají za zjevný cíl očernit a poškodit v nadcházejících volbách lídra koalice Spolu prof. Petra Fialu. Do této podpásové kampaně vedené prostřednictvím překrucování a zamlčování klíčových faktů se zapojili nejen někteří dlouhodobí hráči z tzv. dezinformační scény, ale také anonymní profily na sociálních sítích a rovněž předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Rád bych proto krátce a věcně na tyto útoky reagoval:

  1. Petr Fiala se od roku 2004, kdy byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity, na konkrétních projektech CDK nepodílí, zasedá pouze jako jeden ze zakladatelů a odborný garant v jeho správní radě. Nepobírá za to žádný plat ani náhrady či jiná plnění. Snažit se narýsovat nějaké konspirační spojení mezi sečtenými desítkami milionů za posledních dvacet let naší práce a jím osobně je tedy faktický nesmysl. A nepochybně zlý úmysl.

  2. CDK je jedna z nejúspěšnějších vzdělávacích a analytických institucí v ČR, přímo navazující na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989. Za téměř tři desetiletí své existence jsme realizovali desítky velkých a stovky malých úspěšných projektů. Mnoho velkých projektů jsme administrovali, a většina peněz tak šla partnerským institucím, většinou univerzitám. Všechny projekty byly vždy řádně vyúčtovány a často také auditovány. Informace o našem hospodaření pravidelně zveřejňujeme.

  3. CDK v letech 2011 až 2017 mimo jiné pomáhalo zrealizovat rozsáhlý projekt na pomoc Barmě. Na financování projektu se podílelo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a také americké vládní a nevládní organizace. CDK do něj bylo vybráno ve veřejném výběrovém řízení, mimo jiné proto, že již mělo dlouholeté zkušenosti s vedením podobného projektu na východní Ukrajině. Náklady na projekt z české strany byly ročně mezi 1,5 až 2 mil. Kč. Drtivá většina těchto prostředků skončila přímo v Barmě, kde tamním vzdělávacím a školicím centrem prošly tisíce účastníků, převážně z řad bývalých politických vězňů a občanských aktivistů z válkou postižených oblastí. V CDK zůstávalo ročně průměrně cca 200 tis. na celkovou administraci projektu (částečný úvazek koordinátora, ekonoma atd.). Vše je doloženo ve vyúčtováních a průběžných zprávách na MZV ČR. Celý projekt byl celkem čtyřikrát zevrubně auditován a shledán po všech stránkách bezchybným.

  4. Způsob naší práce v zahraničí je podobný tomu, jak se západní země a instituce před rokem 1989 snažily podporovat nezávislé myšlení a prodemokratické proudy v bývalém komunistickém Československu. Už tehdy to estébákům a prosovětským exponentům vadilo. A vadí jim to zjevně i dnes.

  5. Všechny civilizované země podporují vzdělávání a analytickou a vědeckou činnost prostřednictvím dotací a grantů. Záměrně zaměňovat tyto prostředky s dotacemi pro podnikatelské subjekty, které mají z definice produkovat pro svého majitele zisk, je projevem buď obyčejného hlupství, nebo bezostyšné manipulace v politickém boji. A to je i pravý důvod toho, proč jsou tyto pomluvy o naší práci nyní šířeny.

František Mikš
předseda správní rady CDK 

Více viz článek Českého rozhlasu: Fialovo ,dotační království‘ je zavádějící. Před zkresleným článkem varují experti na dezinformace.