Biografie myšlení Friedricha Nietzscheho

Biografie myšlení Friedricha Nietzscheho

Rüdiger Safranski

Je známo, že ve filozofii, na rozdíl například od přírodních věd, není – přísně vzato – žádný pokrok. Pokladnice filozofie jsou sice bohaté poznáním, ale fundus vědy, který by bylo možné jednoduše převzít a stavět na něm, je stále omezený, a vlastně ani není tím, co by bylo na filozofii nějak obzvlášť přitažlivé. Filozofie začíná stále znovu, od počátku. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.