Byli jsme pětačtyřicet let zamčeni v blázinci

Byli jsme pětačtyřicet let zamčeni v blázinci

Rozhovor s Przemysławem Dakowiczem
Josef Mlejnek

Na přelomu října a listopadu přijel na pozvání Polského institutu v Praze polský básník, esejista, literární kritik a historik Przemysław Dakowicz (1977), který v současnosti působí jako asistent na katedře literatury a romantické tradice na Lodžské univerzitě. Je také spolupracovníkem literárního dvouměsíčníku Topos a členem s ním spojeného literárního sdružení Topoi. O svátku Všech svatých a v předvečer „dušiček“ měl v pražské literární kavárně Fra společné čtení s Milošem Doležalem. Četl ze své sbírky Loučka (2015), český básník četl své verše z knížky Ezechiel v kopřivách (2014). Co oba básníky spojuje, co mají společného? Loučka není sbírka přírodních impresí, ale název části hlavního varšavského hřbitova s hromadnými hroby „prokletých vojáků“, kteří se po válce postavili se zbraní v ruce proti sovětské okupaci a jejichž jména měla být vymazána z paměti národa. Básně evokující tragické příběhy hrdinů odboje vznikaly zhruba ve stejném čase jako eseje zahrnuté do knihy Polská afázie, reflektující události období 1939–1949 – poslední z nich nese název „Jeden den na Loučce“. Miloš Doležal psal své básně zhruba v době, kdy pracoval na knize o komunisty umučeném českém katolickém knězi Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli. I on měl být zapomenut, i jeho ostatky byly teprve nedávno vyzdviženy z hromadného hrobu. V práci i v poezii obou básníků by se dala najít řada paralel. teprve nedávno vyzdviženy z hromadného hrobu. V práci i v poezii obou básníků by se dala najít řada paralel. Především je podivuhodné, jakým způsobem jejich setkání se silnou historickou látkou vešlo do magického pole jejich básnické obraznosti. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.