Proglas 2/2007

Proglas 2/2007

Proglas 2/2007

Vyšlo
4/2007
Ročník
XVIII.

Editorial

Básnické zastavení

JOSEF LEDERER
Obýval její život

Portrét

Namalovat obraz, v němž překonám sebe
Rozhovor s ROSTISLAVEM ZÁRYBNICKÝM

ROSTISLAV ZÁRYBNICKÝ
Malováním nechci vykládat život

Studie

JIŘÍ HANUŠ
Kauza Mašínovi
Zatím dobrý aneb Švejk v nesnázích

Vzpomínky

Jeden z útěků přes železnou oponu
Vzpomínky JIŘÍHO J. POJERA

Umění

MARTA FILIPOVÁ
Národní dějepis umění?
Počátky utváření české národní identity v dějepisu umění

Esej

PETER RIETBERGEN
Umění, literatura a kulturní ideály v éře nacionalismu

Filosofie

MATYÁŠ HAVRDA
Počátky křesťanské filosofie v Alexandrii 2.-3. století

Náboženství

PAUL SPIEGEL
Kdo jsou Židé?

Glosa

ZDENĚK R. NEŠPOR
Křesťané mimo církev
Víra a církve v české společnosti po roce 1989

Nad knihami

KATEŘINA HLOUŠKOVÁ: Imprimatur secretum

VICTORINO MATUS: Uzavírající se Němci