Proglas 2/2008

Proglas 2/2008

Proglas 2/2008

Vyšlo
5/2008
Ročník
XIX.

Editorial

Básnické zastavení

Petr Motýl

Literatura

Zdeněk Mitáček
Vydávat se světu
Rozhovor s Petrem Motýlem

Petr Motýl
Texty

Ivana Ryčlová
Maxim Gorkij - mýtus a skutečnost
S bolševiky, nebo proti nim?

Umění

„Chci poskytnout orientaci v dosud stále málo prozkoumaném terénu“
Rozhovor s Lubomírem Slavíčkem o dějinách sběratelství v Čechách a na Moravě

Lubomír Slavíček
„Smí být v moderním bytě také nějaký obraz?“
Sběratelé a mecenáši moderního umění v Brně

Hudba

Kateřina a Vít Hlouškovi
Jazz v říši srpu a kladiva
Swingová hudba v Sovětském svazu za časů stalinismu

Studie

Jiří Pernes
Únor 1948 - Významný mezník ve vývoji Československa

Vzpomínky

Karel Vrána
Jako Odysseus 2

Náboženství

Jiří Hanuš
Bernadetta Soubirous a moderní zbožnost

Nad knihami

Pavel Švanda
Grassův pohled na cibuli