Proglas 3/2008

Proglas 3/2008

Proglas 3/2008

Vyšlo
6/2008
Ročník
XIX.

Editorial

Básnické zastavení

Petr Král

Rozhovor

Petr Motýl
Petr Král – básně a překlady
S Petrem Králem o překladech, obřadech, svobodě, české prostořekosti a francouzském estetismu

Literatura

Ivana Ryčlová
Maxim Gorkij – mýtus a skutečnost
Z emigranta sovětským spisovatelem

František Všetička
Německé literární hlasy ze Slezska a Moravy

Esej

Jaroslav Med
Konflikt tradicionalismu a revolučnosti

Studie

James J. Sheehan
„Máme všechny styly, jen ne svůj vlastní...“
Moderní kultura a modernismus

Historie

Ctibor Nečas
Žalující píseň

Náboženství

Rémi Brague
Skoncujme s „třemi monoteismy“!

Nad knihami

Josef Válka, Petr Horák, Jan Holzer, Jan Spousta
Proč existují národy
Diskuse nad tezemi Pierra Manenta