Proglas 6/2007

Proglas 6/2007

Proglas 6/2007

Vyšlo
12/2007
Ročník
XVIII.

Editorial

Básnické zastavení

Janina Osewska

Portrét

Josef Mlejnek
V krajině, kde slunce svítí, ale nehřeje
S Miriam Löwensteinovou o její matce Marii Stryjové

Marie Stryjová
V zatáčce

Umění

Norbert Schmidt
Křesťanství přece musí být něco tvořivého!
Msgr. Otto Mauer a Galerie sv. Štěpána ve Vídni

Literatura

František Všetička
Rakouská moderna v českých souvislostech
Literární cestopis

Martin Hybler
Zapírané básnické a divadelní dílo Milana Kundery

Studie

Tomáš Pospiszyl
Vzpoura mozků
Komiks a ideologie dvacátého století

Esej

Jan Paul
Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů

Hudba

Lukáš Peška
Rorate coeli a Hej mistře
Tradiční hudba adventu a vánočních svátků

Nad knihami

Pavel Švanda
Mezi písmem, knihou a čtenářem

Jiří Hanuš
Pod milostným bičem kruté něhy...

Výtvarník čísla: Jiří Voves (*1945), malíř, grafik a ilustrátor