Revue Proglas 1/2001

Revue Proglas 1/2001

Revue Proglas 1/2001

Vyšlo
2/2001
Ročník
XII.

Editorial

Dopisy a názory

PETR FIALA
O nezávislosti, svobodě slova a slušnosti
Otevřený dopis čtenářům, spolupracovníkům a přátelům Proglasu

PAVEL ŠVANDA
Komentář: Neklid v ČT

JIŘÍ HANUŠ
Média jsou psi, kteří koušou
Krize v ČT: několik obecnějších souvislostí

JIŘÍ SUCHÁNEK
Jitro mediálních kouzelníků

PETR SOKOL
Konec jedné volební reformy – start další

MARTIN WEISS
USA: Návrat republikánů
Reaganova éra se nebude opakovat

Chtěl jsem demokracii
Rozhovor s VLADIMÍREM STRUSKOU

Tradice je svazek liktorských prutů...
Rozhovor s profesorem JAROSLAVEM MARKEM

JAROSLAV MAREK
Historie mezi literaturou a vědou

HILLEL HALKIN
Psát židovsky

IGOR FIC, MILOŠ CHYTIL, GABRIELA KŘEPELKOVÁ
Život Karla Křepelky

JOSEF MLEJNEK
Básník periferního vidění