Teologický sborník 1/2001

Teologický sborník 1/2001

Teologický sborník 1/2001

Vyšlo
2/2001
Ročník
VII.

Editorial

Téma

LENKA KARFÍKOVÁ
Teologie jako hermeneutika víry

MAGDALENA KONEČNÁ
Řeč jako společný problém filozofické a teologické hermeneutiky
K některým problémům filozofie Hanse-Georga Gadamera a teologie Gerharda Ebelinga a Ernsta Fuchse

JOSEF PETR ONDOK
Řeč o Bohu a teologické paradigma

VÁCLAV UMLAUF
Topologie pravdy
Kázání na svátek sv. Alberta Velikého

Rozhovor

Až nebude víry, lidské srdce zahyne
Rozhovor s JANEM KONZALEM

Portrét

JAN ŠTEFAN
Paul Johannes Tillich

PAUL TILLICH
Význam dějin náboženství pro systematického teologa

Přednášky

PETR FIALA
Katolická církev a sekularizace české společnosti
Historické, kulturní a politické determinanty religiozity v České republice

KAREL FLOSS
Vladimír Neuwirth a jeho Apokalyptický deník