Teologický sborník 2/2001

Teologický sborník 2/2001

Teologický sborník 2/2001

Vyšlo
5/2001
Ročník
VII.

Editorial

Téma

HERMANN HÄRING
Evoluční teorie jako megateorie západního myšlení

Diskuse k textu Hermanna Häringa

VLADIMÍR ALBRECHT: Recenze na titulek
KAREL BENEŠ: Problém identity evoluční biologie
JIŘÍ FIALA: Evoluční teorie jako mikrometafyzika západního myšlení
VÁCLAV FREI: Komentář obranný, ale hlavně povzbudivý
JAN HELLER: Fundamentalismus a bytostná úzkost z neznáma
PETR KOLÁŘ: Předmoderní představy o Bohu?
LUBOŠ KROPÁČEK: Na rozhraní evoluce a stvoření
JIŘÍ VÁCHA: Falzifikovatelnost novodarwinismu

LARRY ARNHART / MICHAEL J. BEHE / WILLIAM A. DEMBSKI
Konzervativci a Darwin

Články

LEONARD SWIDLER
Katoličtí hrdinové „amerikanismu“
Příklad biskupa Johna Englanda z Charlestonu

Rozhovor

„Když svět nosil do kouta revolucím…“
Rozhovor o poválečném katolicismu s MOJMÍREM TRÁVNÍČKEM

Přednášky

MIKULÁŠ LOBKOWICZ
Joachim z Fiore a milénium

Dokumenty

JIŘÍ HANUŠ
Boží oko státu nad církvemi
Charakteristika církví v jihomoravském kraji v roce 1966

Recenze

KAREL SKALICKÝ
Teologické paměti česko-basilejského teologa J. M. Lochmana

IVAN O. ŠTAMPACH
Encyklopedie mystiky