Teologický sborník 3/2001

Teologický sborník 3/2001

Teologický sborník 3/2001

Vyšlo
8/2001
Ročník
VII.

Editorial

Téma

PAUL M. VAN BUREN
Vtělené Slovo

LADISLAV HERYÁN
A Slovo se stalo tělem

OTO A. KUKLA
Symbolika Vtělení ve východokřesťanské liturgii a v ikonách

Instituce

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
PAVEL AMBROS: Interpretace a komunikace, text a slovo
JANA NECHUTOVÁ: Středověký text jako svědek kulturní kontinuity
PAVEL FLOSS: Příspěvek k chápání pojmu struktury v 17. století

Rozhovor

ETIENNE VERMEERSCH & EDWARD SCHILLEBEECKX
Boží existence je čistý luxus

Přednášky

JÁN LETZ
Filozofia na prahu tretieho tisícročia

Články

PETR PABIAN
Křesťanská teologie a výzva politických náboženství

Esej

RENÉ GIRARD
Nedávná iniciativa Jana Pavla II. a pravda křesťanství

Kázání

MISTR ECKHART
Kázání Intravit Jesus

Dokumenty

JIŘÍ HANUŠ, JANA KUBÍČKOVÁ
Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949

Recenze

PAVEL ŠVANDA: Lobkowiczova Duše Evropy
JIŘÍ HANUŠ: Obhajoba civilizace a vzpomínka na krásu
LENKA KARFÍKOVÁ: Příběh Ludmily Javorové