Teologický sborník 3/2002

Teologický sborník 3/2002

Teologický sborník 3/2002

Vyšlo
8/2002
Ročník
VIII.

Editorial

Téma

JIŘÍ HOBLÍK
Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem

KEITH BODNER
Nátan – prorok, politik a romanopisec?

FAZLUR RAHMAN
Muhammad a proroctví v Koránu

WIM PETERS
Ignác z Loyoly jako prorok

Portrét

JOSEF PETR ONDOK
Antimonsignore Antonín Mandl

ANTONÍN MANDL
Otevřenost aneb apologie přirozených motivů

ANTONÍN MANDL
Hodina před audiencí aneb klerik či člověk

Články

MARTA MUNZAROVÁ
Lidé s postižením, bioetika a lidská práva

Rozhovor

Tanec s dějinami (rozmluvy o revolucích)
ERIC MENSION-RIGAU a PIERRE CHAUNU

Dokumenty

JAN ČEP
Náboženský boj v Československu

Recenze

STANISLAV BALÍK: Stát a církve – nekonečný příběh
OTAKAR ALEŠ KUKLA: Čtyřicet biblických úvah
JAN VYBÍRAL: Encyklopedie mystiky II & III
EUGENE J. FISHER: Církve a Izrael