Teologický sborník 4/2001

Teologický sborník 4/2001

Teologický sborník 4/2001

Vyšlo
11/2001
Ročník
VII.

Editorial

Téma

JIŘÍ HANUŠ
Devatenácté století jako století druhé konfesionalizace?

OLAF BLASCHKE
Argumenty pro zavedení pojmu „druhé konfesionální období“

ULRICH HORST
Dogma o Mariině Neposkvrněném početí (1854)

RENÉ RÉMOND
Náboženství a národ: dvě univerzální reality

Portrét

PAVLA DOLEŽALOVÁ
François Mauriac

PIERRE MARCABRU
Mauriac: světlo člověka zmítaného protiklady

FRANÇOIS MAURIAC
Meditace o lásce

Rozhovor

Téma islám na podzim roku 2001
Rozhovor s LUBOŠEM KROPÁČKEM

Články

KNUT SCHÄFERDIEK
Křesťanská misie a expanze

Přednášky

PAVEL AMBROS
Deset otázek české teologii

Dokumenty

„Téhle knížce by mohl rozumět jediný člověk v Československu“
Vzpomínání JIŘÍHO NĚMCE