Teologický sborník 4/2002

Teologický sborník 4/2002

Teologický sborník 4/2002

Vyšlo
11/2002
Ročník
VIII.
Téma

DALIBOR ANTALÍK
Předbiblické sapienciální tradice severozápadních Semitů

SILVIA SCHROEROVÁ
Sofiina spravedlnost. Biblické sapienciální tradice a feministické rozpravy

Diskuse o sapienciálních knihách
JOSEF DOLISTA, JAN HELLER, IVANA A TIM NOBLEOVI, MARTIN PRUDKÝ, PETR SLÁMA, JAN SOKOL, JAROSLAV E. SÝKORA, JAN ŠTEFAN, LADISLAV TICHÝ

Portrét

VÁCLAV VENTURA
Řeckokatolická církev a Pavol Gojdič

Články

JOZEF PAVLOVIČ
Teologické dôvody biskupa F. M. Davídka na kňazskú vysviacku ženy

PETR KITZLER
Q. S. F. Tertullianus – Povzbuzení mučedníkům (Ad Martyras)

WOLFGANG LIENEMANN
Otroctví a lidská práva

Dokumenty

Diskuse k textu Jana Čepa
JEAN BOULIER: Je třeba vyjednávat
EMMANUEL MOUNIER: K textům Jana Čepa a Jeana Bouliera

Recenze

OTAKAR ALEŠ KUKLA: Obyčejní i neobyčejní mučedníci z malého města