Československá (husitská) a římskokatolická církev

Československá (husitská) a římskokatolická církev

Léta 1920-1991
Jaroslav Hrdlička

Vztahy mezi Církví československou husitskou (CČS(H)) a římskokatolickou církví (ŘKC) mezi válkami byly velmi napjaté. Z obou stran ostře vedená ideová, kulturní i politická argumentace ukazovala, jak bolestivým se schizma stalo. Z katolické strany ilustruje situaci například výrok prof. Václava Olivy z jeho malých církevních dějin, opírající se o autoritu francouzského historika Ernesta Denise: „Církev československá vznikla 8. ledna 1920. Zabrali více katolických kostelů a znásilnili celou řadu katolických kněží. Veliký francouzský dějepisec Arnošt Denis prohlásil o nich, že nemají víry, čímž nejsprávněji naznačil jejich podstatu." (...)