Emoce v obraze, neurovědy a problémy soudobého umění

Emoce v obraze, neurovědy a problémy soudobého umění

Rozhovor s Ladislavem Kesnerem
František Mikš

S Ladislavem Kesnerem (1961) jsme se poprvé setkali v roce 2008, když jsme spolu připravovali sborník textů ke stému výročí narození historika umění E. H. Gombricha. Již tehdy jsem ho považoval za jednoho z nejpodnětnějších badatelů v oblasti teorie umění, který zajímavým způsobem rozvíjí Gombrichovu psychologii obrazového znázorňování na základě nejnovějších vědeckých poznatků v neurovědách, kognitivní vědě a ve filozofii mysli. Souběžně se však věnoval řadě dalších témat, především studiu starého čínského umění a také moderní muzeologii. Od té doby jsme spolupracovali na řadě dalších projektů, naposledy na vydání jeho knihy o formulích patosu v moderním umění. Nikdy jsme se však nedostali k tomu, abychom si promluvili o jeho životě, profesní kariéře a názorech na některé aktuální problémy a výzvy, ať již politicko-společenské či spojené s moderním výtvarným uměním. Nyní, při příležitosti jeho šedesátin, je nejvyšší čas to napravit. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.