Identita jako ideologie

Identita jako ideologie

Theodore Dalrymple

Stejně jako mnozí jiní jsem předpokládal, že se zánikem sovětské říše vymře v západním světě sklon k utopiím. Mýlil jsem se. Politika identity na Západě se obrací směrem k totalitě. Kniha Jusqu’à Raqqa: Avec les Kurdes contre Daech („Dokud stojí Rakka: S Kurdy proti islámskému státu“), kterou napsal André Hébert, vysvětluje, proč tomu tak je.

Autor – který ze zjevných důvodů používá pseudonym – je mladý Pařížan z buržoazní katolické rodiny, který se ve čtrnácti letech stal přesvědčeným marxistou a zůstal jím šestnáct let až dodnes. Pseudonym André Hébert je poctou francouzskému revolučnímu novináři Jacquesovi-Renému Hébertovi, který zemřel pod gilotinou v roce 1794. Kniha zaznamenává autorův čas strávený ve službě dobrovolníka bojujícího proti ISIS v severovýchodní Sýrii spolu se silami strany PKK (Strana kurdských pracujících) Abdullaha Öcalana, která se zaměřuje na dosažení národní autonomie i sociální revoluce. To zahrnuje i trvalé zrušení veškerého soukromého vlastnictví. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.