Moje univerzity

Moje univerzity

Rozhovor s Martinem Dohnalem (první část)
Josef Mlejnek

Brněnský rodák Martin Dohnal (24. října 1959) je mnohostrannou osobností současného českého hudebního a divadelního světa. Ale i světa náboženského – je pravoslavný křesťan a s pravoslavím je niterně spjata především jeho hudba. Od osmdesátých let minulého století Dohnal neodmyslitelně patří k brněnské kultuře. Poprvé jsem se s ním setkal ještě před listopadem 1989 na půdě Ochotnickém kroužku „na Šelepce“, neboť jsem se tehdy podílel na přípravě „vzdělávacího cyklu“ Výběrové příbuznosti. Záhy nato jsem měl možnost jej poznat i jako výborného herce v roli odboráře Zobana v Pitínského Matce. Těch skvělých rolí bylo víc, k jeho vrcholům patří také Chlestakov v inscenaci Gogolova Revizora v Mahence, kde byl Martin donedávna dramaturgem. Revizora tam mají stále na repertoáru. Teprve dodatečně se postupně seznamuji s jeho samostatným hudebním dílem, ať už jde o jeho rockovou minulost spojenou se skupinou Pro pocit jistoty, nebo o současnou „vážnou“ tvorbu. Rozhovor, na kterém jsme se v říjnu domluvili, se nám nakonec z plánované hodiny a něco protáhl na několik hodin a rozprostřel se do dvou dnů. Abych zbytečně nepotlačoval některou ze stránek jeho mnohovrstevného talentu a rozhovor nám neuvízl na mělčině příliš stručných nebo příliš povšechných vyjádření, rozdělil jsem jej do dvou relativně samostatných částí. První část je více retrospektivní, ta druhá, soustředěná více na umělcovu současnou tvorbu i na současné dění, vyjde v příštím čísle Kontextů. (…)