Nelze-li práva vymáhat, jsou celkem k ničemu

Nelze-li práva vymáhat, jsou celkem k ničemu

Rozhovor s Josefem Isenseem o výjimečném stavu,právním státě a evropské integraci
Harald Christian Scheu

Prof. Josef Isensee je předním německým státovědcem a právním filosofem. Jeho jméno je spojeno jak s vydáváním mnohasvazkového encyklopedického díla Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, tak s řadou monografických tematických zpracování základních otázek ústavního práva. Jeho texty věnované postavení státu v Evropské unii, principu subsidiarity, základním právům, ale i postavení cizinců v právním řádu Spolkové republiky významně ovlivňují veřejnou debatu v Německu. Tento rozhovor poskytl při příležitosti mezi­národní konference Emergency Powers, Rule of Law, and the State of Exception (Nouzové pravomoci, právní stát a výjimečný stav), kterou v Praze ve dnech 14. a 15. 9. 2017 uspořádaly Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Právnická fakulta Univerzity Karlovy za podpory nadace Hanns-Seidel-Stiftung. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.