Aleš Filip

Předseda dozorčí rady CDK

Historik umění, odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU.