Kateřina Hloušková

Koordinátorka projektů, odborná redaktorka

Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde v roce 2008 obhájila doktorskou práci. Historička specializující se na diplomatické a kulturní vztahy novověké Evropy a dějiny výtvarného umění a literatury, především v Itálii a Rusku. V CDK se kromě koordinace projektů věnuje odborné redaktorské práci. Je autorkou a spoluautorkou odborných monografií a článků, editorkou sborníků. Příležitostně vyučuje na vysokých školách.