Prezidentské období Václava Klause očima autorů Kontextů

Prezidentské období Václava Klause očima autorů Kontextů

Lubomír Kopeček
Hynek Fajmon
Stanislav Balík
Pavel Švanda
František Mikš

Dvě prezidentská období Václava Klause, nejvýraznějšího a možná nejkontroverznějšího politika českého polistopadového vývoje, umožňují předběžné hodnocení. Mnohé jistě ukáže blízká nebo vzdálenější budoucnost. Redakce Kontextů je však přesvědčena, že určité zvážení základních prezidentových činů a způsob výkonu jeho funkce je možné již nyní, alespoň ve stručné, orientační podobě, respektive v některých aspektech. Nepochybně také proto, aby současnou kampaní proti vyhlášené amnestii nebylo setřeno významnější a dlouhodobější usilování o „politickou politiku“, jak lze snad označit působení Václava Klause ve vysokých státních úřadech. (Slovní spojení „politická politika“ by bylo v jiných než českých kontextech nepochopitelné, zde se jím rozumí politika standardního, liberálního typu, s důrazem na ideově vyhraněné politické stranictví při současném pragmatickém vyhodnocování politicky možného a uskutečnitelného.)

O příspěvky redakce požádala pravidelné přispěvatele našeho časopisu, který se vždy o prezidentovu politiku zajímal a často ji (většinou pozitivně) hodnotil. Není také bez významu v této souvislosti upozornit, že Václav Klaus rovněž patřil k autorskému zázemí Kontextů. To lze mimo jiné doložit články publikovanými od vzniku časopisu do dnešních dnů: Poznámky k ekonomické analýze problematiky globálního oteplování, 4/2009, 56–61; Změňme parametry našeho politického a ekonomického systému, 2/2011, 9–11; Zamyšlení nad článkem „Byl nacismus opravdu jedinečný?“, 4/2011, 95–96; Tragická smrt Lecha Kaczyńského a střední a východní Evropa, 6/2012, 15–18. Jak je zřejmé z tohoto přehledu a z předcházející spolupráce s časopisem Revue Politika, Václav Klaus se v našich časopisech věnoval jak zásadním a nadčasovým, tak aktuálním problémům, což je jistě v rámci vytížení úřadem hodno ocenění a poděkování. Lze doufat, že autorsky zůstane Kontextům věrný i v dalším, postprezidentském období.

Jiří Hanuš