Proč levicové modly nepadají

Proč levicové modly nepadají

Douglas Murray

V londýnské čtvrti Highgate se na hřbitově nalézá podivný náhrobek. Představuje ho mohutná hlava v hrůzné nadživotní velikosti na velkém kamenném kvádru. Na čelní straně se velkým zlatým písmem skvějí dva citáty: „Proletáři všech zemí spojte se“ a „Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit“. Mužem, jehož nákladný pomník nechala v šedesátých letech 20. století postavit Komunistická strana Velké Británie, je samozřejmě velký vizionář Karel Marx. Dodnes k němu přicházejí poutníci z celého světa, kteří stále věří, že změnil svět k lepšímu. Je ovšem záhadou, jak se vyrovnali se skutečností, že dle jeho návodu na přestavbu společnosti zahynulo více než sto milionů lidí.

Marxův monumentální památník tam kupodivu stále stojí a nikdo se ho nepokusil poškodit ani zničit. Jen občas jej někdo pocáká rudou barvou a všechny významné kulturní a politické osobnosti v Británii takový vandalismus okamžitě odsoudí. Žádné protestní on-line petice nebo demonstrace se nikdy nekonaly a nikdo nenavrhl strhnout kamennou hlavu a hodit ji do nedaleké říčky. Možná je to tím, že ani ti největší doktrináři nepovažují znesvěcení hrobek za správné. Hřbitov v Highgate ale není jediným připomenutím Marxe a marxismu. V roce 2016 postavila anglická univerzita v Salfordu na svém pozemku nákladný pomník spoluautorovi Komunistického manifestu Bedřichu Engelsovi. Pětimetrová socha v sovětském stylu se zřejmě měla stát nepřehlédnutelným symbolem studentského života, nebo snad připomínkou schůzek Marxe a Engelse v nedaleké hospodě, kde spolu oba přátelé ve čtyřicátých letech 19. století vesele popíjeli. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.