Svázáni byrokracií

Svázáni byrokracií

Jsme obětí byrokratického formalismu
Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Další z našich společných textů věnujeme jednomu z nejpalčivějších problémů současnosti, zahrnovanému obvykle pod obecný pojem byrokracie, ačkoli má složitější pozadí. Jde zejména o nekontrolované bujení nejrůznějších zákonů a norem, vyhlášek a úředních absurdit, nekonečného papírování a nesmyslných mnohastupňových kontrol, které zamořují nejen naše soukromé a profesní životy, ale i život společnosti jako celku. Stále hlouběji se propadáme do soukolí jakéhosi neosobního byrokratického formalismu, kdy jak je důležitější než co, kdy formální správnost procesu upřednostňujeme před jeho samotným výsledkem. To neodvratně vede k celkové ekonomické neefektivitě, úřední komplikovanosti a zdlouhavosti, v některých případech k nemožnosti řešit palčivé problémy v souladu se zdravým rozumem. O devastujícím dopadu na lidskou motivaci a možnost prožít smysluplný život nemluvě.

Pojem byrokracie (z francouzského slova bureau/úřad, psací stůl, a řeckého kratein/vládnout) nás díky francouzskému ekonomovi Vincentu de Gournay provází už téměř tři století. Postupem času se mu dostalo řady významů, což může občas debatu komplikovat. V tomto textu jej používáme ve dvou rovinách: 1) v politologicky neutrálním chápání jako vládu prováděnou skrze úřady, jež jsou složeny ze jmenovaných (nevolených) představitelů organizovaných hierarchic­ky; 2) v běžném či žurnalistickém významu jako negativní trend zahrnující zdlouhavost a nepřehlednost úředního jednání i v banálních záležitostech, rutinní postupy, přemíru zbytečných zákonů, vyhlášek a kontrol. Čtenář význam vždy spolehlivě rozpozná z kontextu. V případě prvního, neutrálního vymezení vycházíme ze známého a důležitého paradoxu byrokracie, kdy je jako celek až nebezpečně všemocná, nicméně každý její člen je individuálně bezmocný, nahraditelný a zaměnitelný. Totéž ovšem platí i pro druhé, negativní vymezení pojmu. Za současnou neutěšenou situaci nenesou odpovědnost jednotliví úředníci, kteří jsou jako jednotlivci bezmocní a na které je třeba pohlížet spíše jako na oběti špatného a rigidního systému, nikoli jako na jeho strůjce. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.