Východní politika Józefa Piłsudského

Východní politika Józefa Piłsudského

Mirosław Szumiło

Józef Piłsudski byl jedním z nejvýznamnějších polských politiků 20. století. Je považován za hlavního tvůrce nezávislého státu, jenž se v roce 1918 opětovně zrodil po 123 letech nesvobody. Během bojů o nezávislost a polské hranice hleděl Piłsudski především na východ. Tam spatřoval klíč nejen k obnově silného státu, nýbrž také k získání a upevnění jeho postavení na mezinárodní scéně. Piłsudského východní politika se utvářela pod vlivem dvou základních prvků: ideje tzv. prométheismu a federalistické koncepce. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.