Vyjádření předsedy správní rady k dezinformačním útokům na CDK

Vyjádření předsedy správní rady k dezinformačním útokům na CDK (8. října 2021)

Dnes časně ráno, v první den parlamentních voleb, vylil dezinformační server Parlamentní listy další kbelík špinavých pomluv na brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Cíl podivně zamotaného a nepřehledného článku je jediný a na první pohled zřejmý – poškodit jméno Petra Fialy, kandidáta SPOLU na premiéra. Navzdory tomu, jak jsem opakovaně pro PL uvedl, že se na jeho činnosti již 17 let, tedy od svého jmenování rektorem Masarykovy univerzity, přímo nepodílí. Funguje zde pouze jako zakladatel, odborný garant a člen správní rady. Vše bez jakéhokoli nároku na finanční odměnu.

Nemá smysl rozebírat manipulaci a účelovou hru s čísly, kterou Parlamentní listy rozehrávají, neboť o pravdu a skutečný stav věcí zde jde ze všeho nejméně.  Jediným účelem vylhaného článku je vyprodukovat ve volební dny jedovaté facebookové titulky o „Brněnském dotačním království Petra Fialy“, které jistě bude ochotně sdílet Andrej Babiš i proruský web Sputnik.

Dezinformační web Parlamentní listy je podobnými prasárnami proslulý, nemá tudíž smysl cokoli komentovat. Smutné ovšem je, že se k něčemu podobnému v rozhovoru pro XTV propůjčil i Václav Klaus, po mnoho let vášnivý čtenář Kontextů i jejich někdejší pravidelný přispěvatel. S lítostí musím konstatovat, že tímto a podobnými výroky pan exprezident opravdu sahá až na samé morální dno předvolebního politického boje.

František Mikš
předseda správní rady CDK, šéfredaktor časopisu Kontexty

Pro ilustraci přikládáme tabulku, jak vypadá roční dotace časopisu Kontexty z Ministerstva kultury ČR ve srovnání s ostatními literárními a kulturními periodiky:

Vyjádření ze dne 14. září 2021

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) se v posledních dnech stalo předmětem opakovaných dezinformačních útoků, jež mají za zjevný cíl očernit a poškodit v nadcházejících volbách lídra koalice Spolu prof. Petra Fialu. Do této podpásové kampaně vedené prostřednictvím překrucování a zamlčování klíčových faktů se zapojili nejen někteří dlouhodobí hráči z tzv. dezinformační scény, ale také anonymní profily na sociálních sítích a rovněž předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Rád bych proto krátce a věcně na tyto útoky reagoval:

  1. Petr Fiala se od roku 2004, kdy byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity, na konkrétních projektech CDK nepodílí, zasedá pouze jako jeden ze zakladatelů a odborný garant v jeho správní radě. Nepobírá za to žádný plat ani náhrady či jiná plnění. Snažit se narýsovat nějaké konspirační spojení mezi sečtenými desítkami milionů za posledních dvacet let naší práce a jím osobně je tedy faktický nesmysl. A nepochybně zlý úmysl.

  2. CDK je jedna z nejúspěšnějších vzdělávacích a analytických institucí v ČR, přímo navazující na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989. Za téměř tři desetiletí své existence jsme realizovali desítky velkých a stovky malých úspěšných projektů. Mnoho velkých projektů jsme administrovali, a většina peněz tak šla partnerským institucím, většinou univerzitám. Všechny projekty byly vždy řádně vyúčtovány a často také auditovány. Informace o našem hospodaření pravidelně zveřejňujeme.

  3. CDK v letech 2011 až 2017 mimo jiné pomáhalo zrealizovat rozsáhlý projekt na pomoc Barmě. Na financování projektu se podílelo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a také americké vládní a nevládní organizace. CDK do něj bylo vybráno ve veřejném výběrovém řízení, mimo jiné proto, že již mělo dlouholeté zkušenosti s vedením podobného projektu na východní Ukrajině. Náklady na projekt z české strany byly ročně mezi 1,5 až 2 mil. Kč. Drtivá většina těchto prostředků skončila přímo v Barmě, kde tamním vzdělávacím a školicím centrem prošly tisíce účastníků, převážně z řad bývalých politických vězňů a občanských aktivistů z válkou postižených oblastí. V CDK zůstávalo ročně průměrně cca 200 tis. na celkovou administraci projektu (částečný úvazek koordinátora, ekonoma atd.). Vše je doloženo ve vyúčtováních a průběžných zprávách na MZV ČR. Celý projekt byl celkem čtyřikrát zevrubně auditován a shledán po všech stránkách bezchybným.

  4. Způsob naší práce v zahraničí je podobný tomu, jak se západní země a instituce před rokem 1989 snažily podporovat nezávislé myšlení a prodemokratické proudy v bývalém komunistickém Československu. Už tehdy to estébákům a prosovětským exponentům vadilo. A vadí jim to zjevně i dnes.

  5. Všechny civilizované země podporují vzdělávání a analytickou a vědeckou činnost prostřednictvím dotací a grantů. Záměrně zaměňovat tyto prostředky s dotacemi pro podnikatelské subjekty, které mají z definice produkovat pro svého majitele zisk, je projevem buď obyčejného hlupství, nebo bezostyšné manipulace v politickém boji. A to je i pravý důvod toho, proč jsou tyto pomluvy o naší práci nyní šířeny.

František Mikš
předseda správní rady CDK

Více viz článek Českého rozhlasu: Fialovo ,dotační království‘ je zavádějící. Před zkresleným článkem varují experti na dezinformace.