4x Čestmír Suška

4x Čestmír Suška

Jiří Olič

Výtvarné dílo Čestmíra Sušky stalo se obecně známým hned krátce poté, co se umělec prezentoval jako zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, a potom později, když bylo vystavováno na náměstích, v parcích a dalších veřejných prostorách - tedy až získalo diváckou obec a stalo se vskutku veřejným. Časopisecká prezentace se musela omezit na důležité a pozdnější etapy tvorby. (...)