Centrum pro studium
demokracie a kultury

je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. Působíme od roku 1993 a navazujeme na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Přejít do e-shopu

Akce
Lidská obec
Cena:
175 Kč
Pro předplatitele:
175 Kč
Konkurz na pozici lektora ekonomické transformace v Barmě

Centrum pro studium demokracie a kultury a Educational Initiatives vypisují konkurz na pozici

lektor ekonomické transformace v Barmě

Zájemci splňující požadovaná kritéria zašlou motivační dopis, profesní CV a sylabus kurzu na adresu katerinahlouskova@gmail.com do 30. dubna 2017 včetně

Oslovení zájemci budou následně vyzváni k přijímacímu pohovoru formou osobního setkání či telefonní konference.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na katerinahlouskova@gmail.com.

Aktuální časopis
Vyšlo:
2/2017
Ročník:
IX. (XXVIII.)
Knižní novinka