O nás

Nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. (CDK) je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. Působíme od roku 1993 a navazujeme na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Zaměření

Naším hlavní cílem je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice. Zaměřujeme se na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Zvláštní důraz klademe na výzkum otázek spojených s  fungováním ČR v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie. Ve společensko-politické oblasti se hlásíme ke konzervativně-liberálním ideovým pozicím, v náboženských otázkách preferujeme otevřený, ekumenický přístup.

Za účelem naplňování našeho poslání poskytujeme veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

 • základní a aplikovaný výzkum v oblasti demokracie, kultury a náboženství
 • analýza a predikce struktur a procesů společnosti a jejích součástí ve vztahu k výše provedenému výzkumu
 • publikování a šíření studií a analýz, odborných i popularizačních na základě výše uvedeného výzkumu
 • pořádání přednášek, seminářů a konferencí, pořádání „letních škol“
 • vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti humanitních a společenských věd, umění, kultury a náboženství

Organizační struktura

CDK založili Petr Fiala, Zdeněk Granát, Jiří Hanuš a František Mikš. Je řízeno tříčlennou správní radou a kontrolováno dozorčí radou, statutárním orgánem je ředitel.

Obsáhlou publikační a vydavatelskou činnost podporuje a zajišťuje vlastní nakladatelství a typografické studio.

Ředitel

Správní rada

Dozorčí rada

 • Aleš Filip / předseda
 • Lubomír Kopeček / člen
 • Kateřina Granátová / členka

Vědecká a redakční rada

 • Jiří Hanuš, historik

 • Petr Horák, filosof
 • Michal Kubát, politolog
 • Radim Marada, sociolog
 • Jiří Munzar, germanista
 • Ivana Noble, teoložka
 • Markéta Pitrová, politoložka