Vzdělávání

Centrum pro studium demokracie a kultury se od svého vzniku věnuje také vzdělávacím aktivitám a realizovalo desítky přednášek, seminářů, kolokvií, konferencí a vzdělávacích pobytů. V posledních letech zaměřuje svoji pozornost mimo jiné na intenzivnější vzdělávací akce určené studentům historie, anebo učitelům v rámci tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Porozumět 20. století 

21.–22. října 2016. Dvoudenní vzdělávací seminář pro středoškolské učitele dějepisu a základů společenských věd v rámci DVPP. Více informací naleznete zde.

 

Venkov: mezi idylou a robotou 

2.–7. října 2016. Týdenní historická dílna pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty historie z Filozofické fakulty MU v Brně. Více informací naleznete zde.

 

Město: utopie a realita 

28. září – 2. října 2015. Týdenní historická dílna pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty historie z Filozofické fakulty MU v Brně. Více informací naleznete zde.

 

Jak učit o dějinách 

2011–2013. Tříletý projekt „Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU“, který fakulta realizovala v úzké spolupráci s CDK. Více informací naleznete zde.