Proglas 6/2008

Proglas 6/2008

Proglas 6/2008

Vyšlo
12/2008
Ročník
XIX.

Editorial

Básnické zastavení

Vlasta Dvořáčková
Korektury

Rozhovor

Petr Motýl
Rozhovor s Vlastou Dvořáčkovou

Literatura

Překlady Vlasty Dvořáčkové

Rostislav Křivánek
Země strašidel

Karel Komárek
Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách

Jaroslav Durych
Dopisy z Užhorodu

Esej

Ryszard Legutko
Antikundera

Historie

George Weigel
Šedesátá léta ve Spojených státech

Náboženství

Lenka Karfíková
Bůh filosofů
K představě Boha u Whiteheada a Lévinase

Výtvarník čísla

Petr Motýl
Výtvarník čísla - Václav Sokol

Nad knihami

Richard John Neuhaus
K čemu skutečně došlo na Druhém vatikánském koncilu?

Rejstřík ročníku 2008