Československo bylo náš Vietnam, Vietnam komunistického systému

Československo bylo náš Vietnam, Vietnam komunistického systému

Rozhovor s bulharským spisovatelem Stefanem Kisjovem
Ivana Srbková

Bulharský prozaik a dramatik STEFAN KISJOV se narodil 30. 4. 1963 ve Staré Zagoře, kde absolvoval francouzské gymnázium. Dále studoval na univerzitách v Plovdivu, v Sofii a na pařížské Sorbonně. Vystřídal řadu zaměstnání, často cestuje, déle pobýval ve Švýcarsku a ve Francii; od září 2011 žije v Praze. Píše od mala. Časopisecky debutoval roku 1995 v literárním týdeníku Literaturen vestnik, knižně o rok později románem Jukebox (Džuboks). Je autorem sedmi románů, knihy publicistiky a divadelní hry. Jeho román Kat (Ekzekutorăt, 2003) zvítězil v roce 2004 v literární soutěži o bulharský román roku, organizované Nadací Vick, a dočkal se v Bulharsku čtyř vydání. V dohledné době vyjde i v českém překladu Nadi Aljanabiové v nakladatelství Barrister & Principal.