Církev se vždy měnila a bude se měnit i do budoucna

Církev se vždy měnila a bude se měnit i do budoucna

Rozhovor s Tomášem Petráčkem
Josef Mlejnek

TOMÁŠ PETRÁČEK (1972) je český katolický kněz, teolog a historik. Vystudoval historii a etnologii na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze v roce 2002, teologii na KTF UK a ve švýcarském Fribourgu, kde získal licenciát z teologie. V roce 2008 ukončil doktorské studium teologie na CMTF PU v Olomouci. Je autorem řady článků a studií, napsal monografické práce o francouzském biblistovi Marie-Josephovi Lagrangeovi a českém biblickém exegetovi, dominikánu Vincenci Zapletalovi. Letos mu v nakladatelství Vyšehrad vyšla jeho habilitační práce Bible a moderní kritika s podtitulem Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. V současnosti přednáší na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí Katedry kulturních a náboženských studií. V Hradci Králové se rovněž věnuje pastoraci vysokoškolských studentů. (...)