ČSSD opět prodala český venkov

ČSSD opět prodala český venkov

Hynek Fajmon

Stav českého a moravského venkova dnes rozhodně nemůžeme považovat ani za uspokojující, natož za dobrý nebo dokonce vynikající. Podívejme se tedy, kdo za tuto situaci nese odpovědnost. ČSSD se v minulých letech často prezentovala jako zastánce zájmů českého venkova. Od parlamentních voleb 1998 je potom tato strana trvale držitelem úřadu ministra zemědělství. Českému venkovu tedy již sedm a půl roku vládne ČSSD a nese plnou odpovědnost za dnešní stav venkova.

Neradostný pohled na náš venkov je především důsledkem dvou rozhodnutí socialistických vlád. Jsou to špatně dojednané podmínky našeho vstupu do Evropské unie a dále pak systematické snižování podpory zemědělství ze strany současné vlády. Pojďme se podívat, co tato rozhodnutí konkrétně znamenala a jak postihla náš venkov.

Součástí přístupové smlouvy ČR k EU byl mimo jiné i balík ustanovení týkajících se společné zemědělské politiky. Stará EU-15 přistupujícím státům oznámila, že v největší výdajové politice EU (zemědělství) budou mít nové státy nerovnoprávné postavení druhořadého člena. V praxi to znamená, že čeští sedláci dostali na přímých platbách v roce 2004 pouze 25 % toho, co získali například sedláci němečtí. V roce 2005 se podíl zvýšil na 30 %, v roce 2006 se zvedne na 35 % a tak dále; teprve v roce 2013 mají čeští sedláci získat stejné dotace jako sedláci v Německu nebo ve Francii.

Toto ustanovení přístupové smlouvy zásadním způsobem omezuje konkurenceschopnost českého zemědělství, protože naši zemědělci fungují stejně jako jejich lépe dotovaní západní kolegové na jednotném evropském trhu. V důsledku toho dochází k vytlačování českých producentů z jejich tradičních pozic, což vidíme zvláště dobře při návštěvách hypermarketů. Ve Francii nebo Německu na český sýr nebo jogurt nenarazíte nikdy, ale u nás již zaujímají zahraniční výrobky větší rozlohu regálů než sýry a jogurty z domácí produkce. To je přímý důsledek toho, že naši zemědělci jsou v EU diskriminováni. Může za to vláda, která takto mizerné podmínky při vstupu do EU dojednala.

Evropská unie si byla vědoma toho, že nerovnoprávné postavení nových členských států je problematické a bude mít v jednotlivých zemích negativní dopady. Proto umožnila vládám nových členských států každý rok přispět svým zemědělcům až 30 % dalších dotací nad rámec těch evropských. V roce 2004 tak mohli čeští zemědělci získat 25 % dotací z EU a k tomu 30 % dotací z ČR, tj. celkem 55 %. Analogicky potom v roce 2005 30 % z EU a 30 % z ČR, tj. celkem 60%, a v roce 2006 35 % z EU a 30 % z ČR, tj. celkem 65 %.

Jaká však byla a je realita? V roce 2004 socialistická vláda přisypala pouze 27 %, v roce 2005 24 % a pro rok 2006 to bude jen 16 %. Z těchto čísel je zřetelné, že ČSSD na českém a moravském venkovu jednoznačně šetří a nedává mu to, na co má spravedlivý nárok. To, jaké to bude mít dopady na české zemědělství a venkov, si určitě každý domyslí sám. ČSSD zkrátka český venkov již dvakrát obětovala. Nejprve v EU a nyní v našem vlastním státním rozpočtu. Její ministry, zdá se, osud venkova zajímá pouze tehdy, když se mohou někde lacino dostat k lukrativním pozemkům.