Curricula

Curricula

František Listopad

V listopadu letošního roku oslavil devadesáté narozeniny významný český básník a spisovatel František Listopad. Narodil se v Praze v roce 1921 (rodným jménem Jiří Synek), publikovat začal v roce 1938. Po roce 1941 se podílel na domácím odboji. Po válce spoluzakládal deník Mladá fronta, v němž řídil kulturní rubriku. V téže době studoval na FF UK estetiku a literární vědu. Po únoru 1948 se nevrátil z Francie. V roce 1959 se přestěhoval do Portugalska, kde žije dosud. Byl mimo jiné ředitelem Národního divadla v Lisabonu, v Portugalsku rovněž spoluzaložil Vysokou divadelní a filmovou školu. S laskavým souhlasem nakladatelství Dauphin otiskujeme několik básní z autorovy sbírky Curricula, která právě vychází. (...)