Další jubilant Kontextů, tak trochu předzakladatelský

Další jubilant Kontextů, tak trochu předzakladatelský

Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Letošní ročník Kontextů byl hodně jubilejní. Nejprve jsme si připomněli osmdesátiny Pavla Švandy a krátce poté i Milana Uhdeho, následovaly padesátiny šéfredaktora Františka Mikše. Oslavný rok uzavírá náš kamarád, redaktor, autor a obětavý „rozhovorář“ Josef Mlejnek, jenž se letos dožívá sedmdesáti let. V jistém ohledu je autor v našich řadách „služebně nejstarší“, jakkoli to může znít překvapivě. Začněme odzadu: Pavel Švanda byl naším kmenovým autorem od prvního oficiálního ročníku časopisu po roce 1989; Milan Uhde jedním z přispěvatelů ještě za komunismu; František Mikš jedním z iniciátorů a redaktorů samizdatové revue, z níž se Kontexty postupně vyprofilovaly. – A Josef Mlejnek je autorem vlastně ještě „předzakladatelským“, což vyžaduje bližší vysvětlení.

 

 

Již jsme psali o tom, že náš časopis má samizdatové kořeny a jeho počátky lze hledat v brněnském okruhu autorů kolem neoficiální revue Střední Evropa – brněnská verze. Ta však vznikla, jak napovídá již název, jako mutace staršího a tehdy „silnějšího“ pražského časopisu Střední Evropa. Z něj se inspirovala, z něj přebírala asi třetinu příspěvků a zbytek doplňovala vlastními, většinou moravskými autory. A právě v „mateřské“ pražské Střední Evropě Josef Mlejnek působil, vlastně byl jedním z jejích zakladatelů. Pod pseu­donymem Josef Hradec napsal a v prvním čísle publikoval výchozí (a trochu i programový) text časopisu, obsáhlou polemiku se slavným esejem Milana Kundery „Tragédie střední Evropy“. Uveřejnil zde i další texty, především však řadu zajímavých a ve své době důležitých překladů, které mnohým otevíraly oči. (…)