Dějiny budoucnosti

Dějiny budoucnosti

Křesťanský sionismus a jeho vliv v arabsko-izraelském konfliktu
Jarmila Drozdíková

Záměrem tohoto článku je upozornit na to, že snahy o návrat Židů do Palestiny mají hluboké kořeny v křesťanských eschatologických představách o tisícileté říši Kristově. Toto úsilí, často charakterizované jako křesťanský sionismus, tedy předcházelo vzniku politického sionismu. Zároveň chce článek ukázat, jaký vliv měl vznik Izraelského státu (1948) a v ještě větší míře dobytí Jeruzaléma v šestidenní válce (1967) na oživení těchto eschatologických vizí v některých fundamentalistických hnutích mezi protestantskými křesťany ve Spojených státech i v jiných zemích. Tyto vize se odrážejí v praktické angažovanosti křesťanských fundamentalistů ve prospěch Izraele a v jeho sporu s Palestinci. (...)