Desatero problematických představ o školství (a jeden bonus navíc)

Desatero problematických představ o školství (a jeden bonus navíc)

Jiří Hanuš

Ve veřejném prostoru kolují o školství a výchově ideje, které prozrazují nejasnost představ, k nimž inklinují mnozí lidé, včetně politiků, intelektuálů a pracovníků ve školství. Tyto nejasnosti pramení často z přecenění osobní zkušenosti (školství přece rozumí každý, protože chodil do školy!), někdy z faktu proměn, kterými prochází celá společnost, někdy z politických důvodů. Uvádím zde některé z problémů – zjistil jsem, že jsou kupodivu mnohdy starého data a že se záhadným způsobem stále vracejí do našeho společenského vědomí. Uvědomuji si, že každý bod by si zasloužil hlubší rozvedení. (…)