„Devatenácté století“ jako chronotyp

„Devatenácté století“ jako chronotyp

Hayden White

Byl jsem požádán o zamyšlení nad současným stavem studií devatenáctého století a o úvahu nad tím, zda lze pokládat tento obor za „metadisciplínu", na jejímž základě by se rozmanité techniky a analytické přístupy „disciplín", z nichž humanitní studia v naší době sestávají, daly zkoordinovat a sjednotit ve skutečně „interdisciplinární" podnik. Rozumí se, že jde o nesmírný úkol, a bylo by ode mne pošetilé naznačovat, že snad bude možné zhostit se ho náležitě v omezeném prostoru, který mám k dispozici. Domnívám se však, že podnik, jenž nás všechny tolik zajímá, bude možné do jisté míry osvětlit, zamyslíme-li se nad názvem naší mateřské organizace, tedy „Interdisciplinárních studií devatenáctého století". S tímto cílem se vynasnažím ve stručnosti načrtnout, co pokládám za „současný stav bádání v tomto oboru" a za jeho „metadisciplinární" předpoklady, úzkosti a utkvělé představy skrývající se pod třemi výrazy obsaženými už v samotném jeho názvu: interdisciplinární, devatenácté století a studie. Zároveň předložím i alternativní či dodatečnou perspektivu, z níž lze na tyto záležitosti pohlížet, související s představou chronotypu. (...)