Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana

Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana

Rio Preisner

Rio Preisner psal vedle germanistických studií, básní a specifických poznámek a postřehů také tzv. trialogy, v nichž nechával promlouvat tři diskutující přátele. Nejedná se však o debatu v pravém slova smyslu, neboť dva ze tří účastníků jen doplňují a mírně modifikují třetího z nich, za nímž se skrývá názorově samotný autor. Tento svébytný žánr není nadán výrazným dramatickým akcentem, na druhé straně poměrně přesně vystihuje oblasti Preisnerova uvažování, jeho radikální závěry, jeho obrovskou vzdělanost – zkrátka jeho intelektuální dílnu. Se třemi osobami (Tomáš, Marek, Ivan) se mohli čeští čtenáři setkat již ve svazku O životě a smrti konzervatismu (Votobia 1999), další pokračování trialogů chystá k vydání pražské nakladatelství Cherm. (…)