Filosofické spisy R. I. Malého

Filosofické spisy R. I. Malého

Poznámky k osudu filosofa v Čechách
Filip Hynek

Na hřbitově v pražském Břevnově může návštěvník najít náhrobek filosofa R. I. Malého (Rudolf Ina Malý, 1889–1965) s křesťanským křížem, ovinutým melancholickým břečťanem. Celý hrob se nápadně odlišuje od okolí svým neskrývaně katolickým podobenstvím. A nad Břevnovským klášterem je stále možné navštívit dům, v němž žil, a poznat prostředí, ve kterém pracoval a kam za ním docházeli přátelé, jimž byla blízká idea českého křesťanského realismu, jejímž zakladatelem se R. I. Malý stal a kterou chápal jako historickou výzvu pro náš stát.

V posledních letech byl několikrát publikačně připomenut, převážně v souvislosti s historickými studiemi, jež se věnují období konce první Československé republiky a postoji katolických intelektuálů k politické krizi sklonku 30. let. Avšak jak vysvítá ze studia jeho knih, věnovat se myšlenkovému odkazu R. I. Malého má význam z daleko podstatnějších důvodů, protože se vztahuje i k naší současné společnosti, a filosofii jeho spisů je tudíž nutné věnovat pozornost v jejich vlastním kontextu, popsaném v následujícím komentáři jeho bibliografie. (…)