František Chudoba (1878–1941)

František Chudoba (1878–1941)

Jiří Hanuš

Český anglista, literární historik a překladatel František Chudoba se narodil 4. června 1878 v mlynářské rodině v Dědicích u Vyškova a s rodnou Moravou nakonec spojil většinu své životní dráhy i tvůrčího působení. V roce 1897 maturoval na Vyšším reálném gymnáziu v Přerově a následně se rozhodl pro studium na lékařské fakultě na univerzitě v Praze. (Přerovu zůstal věrný do té míry, že tamnímu slavnému rodákovi Janu Blahoslavovi věnoval svou disertaci.) Ze zdravotních důvodů však musel studium medicíny brzy ukončit a zvolit jiný obor, i když v Praze prozatím zůstal – studoval dále na filozofické fakultě český a německý jazyk. Zajímavou zkušeností mu bylo setkání s významnými pedagogy a vědci, a to bohemistou Janem Gebauerem či germanistou a anglistou Václavem Emanuelem Mourkem. Není též bez zajímavosti, že poslouchal i přednášky tehdejšího lektora angličtiny, básníka Josefa Václava Sládka. Tím však období jeho studia a osobního intelektuálního růstu neskončilo. František Chudoba totiž ve vzdělávání pokračoval v Lipsku, Berlíně a následně i v Oxfordu. Právě anglické prostředí jej nejvíce uchvátilo a nakonec určilo i jeho další směřování poté, co již natrvalo zakotvil v Brně. Předtím si však ještě užil středoškolského kantorského řemesla: působil na zemské reálce ve Velkém Meziříčí, na vyšší průmyslové škole v Brně a na reálném gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze. (…)