Hradecký architekt

Hradecký architekt

Život a dílo Vladimíra Fultnera (1887–1918)
Marcel Pencák

Jméno Vladimíra Fultnera, který se narodil v Hradci Králové před 126 lety, bylo dosud v historiografii české architektury opomíjeno či ponecháváno na okraji zájmu. Při podrobném výzkumu se však ukazuje, že jeho tvorba se opírala o nevšední talent a vynikala uměleckou úrovní a nespornou originalitou na podkladě soudobého architektonického vývoje. Zasluhuje tedy přehodnocení svého významu pro formování domácí modernistické tradice, přestože je soustředěna do nepatrného časového období (1908–1913) a sevřeného realizačního prostoru (Hradec Králové a Jaroměř, marginálně Praha, Kutná Hora, Brno). (…)