Imigrace – nezbytnost, přínos nebo prokletí?

Imigrace – nezbytnost, přínos nebo prokletí?

Alexander Tomský

Před našima očima se západní Evropa stává, tak jako tradičně Severní Amerika, útočištěm milionů politických a ekonomických běženců, kteří prchají hlavně ze zemí sužovaných hladem, politickou zvůlí, válkou či terorismem. Podle výzkumu agentury Gallup Poll zhruba sedm set milionů lidí na světě uvažuje o emigraci na Západ. Není divu, že se v Evropě národních států zdvihá proti masivnímu neomezovanému přistěhovalectví lidový odpor a v posledním desetiletí výrazně stoupla i podpora nacionalistických stran, jež chtějí počet nekvalifikovaných přistěhovalců radikálně omezit a uprchlíky z muslimských zemí nepřijímat vůbec. Hájí totiž dělnickou třídu, která chudne pod tlakem automatizace a globalizace, a další nevítaná konkurence snižuje její už beztak mizerné platy i úroveň škol, které navštěvují její děti. (…)