Inspirující klasik: Idea univerzity podle kardinála Newmana

Inspirující klasik: Idea univerzity podle kardinála Newmana

Rozhovor s Tomášem Machulou
Jiří Hanuš

John Henry Newman, filosof, teolog, církevní historik a básník, příslušník oxfordského (traktariánského) hnutí v anglikánské církvi a jeden z „velkých konvertitů“ ke katolicismu, teoretik i organizátor církevního života v Anglii i Irsku, patří k nejvýznamnějším osobnostem evropského církevního i kulturního života moderní doby. V minulém roce vyšla v nakladatelství Krystal jeho kniha Idea univerzity, na které tento intelektuál a kněz pracoval více než dvě desetiletí (vyšla v roce 1873). Dnes patří ke klasickým textům věnovaným povaze a podstatě univerzitního vzdělání, proto je dobře, že je na světě její kvalitní český překlad. O rozhovor k této publikaci a o jejím autorovi jsme požádali Tomáše Machulu, římskokatolického filosofa a teologa, děkana Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. (…)