Jak uzrál můj problém

Jak uzrál můj problém

Jan Konzal

V rámci soudobých dějin komunistických zemí je velmi zajímavý fenomén skryté (podzemní) církve, kterému se budeme věnovat v rozmanitých souvislostech. V tomto čísle CD uvádíme první část vzpomínek kněze a biskupa skryté církve v Československu Jana Konzala. Narodil se v roce 1935 ve Zbuzanech-Třebonicích a stal se při svém oficiálním zaměstnání teologem, organizátorem podzemních vzdělávacích kurzů a spisovatelem (srov. vzpomínky Pavla Hradilka in: http://www.cdk.cz/ts/clanky/88/svedectvi-o-janu-konzalovi/). Publikoval knihy Orientace - průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti, Síť, Praha 1995, (22000); Křesťanovy slepé uličky, Síť, Praha 1999; Chuť změny, chuť kořisti, Síť, Praha 2001. V nakladatelství Portál vyšly jeho rozhovory s Bobem Fliedrem pod názvem Zpověď tajného biskupa (Praha 1998). V současné době spolupracuje zejména s časopisem Getsemany a s Institutem ekumenických studií v Praze. (...)