Jaroslav Šabata: brněnský fenomén

Jaroslav Šabata: brněnský fenomén

Jiří Hanuš

Ačkoli Jaroslav Šabata († 14. 6. 2012) nikdy do Kontextů nenapsal ani řádku a dá se pochybovat, že by je systematicky sledoval - i když to nelze právě v jeho případě vyloučit - cítím jako svou povinnost připomenout jeho odchod. Vlastně to je z mé strany cosi víc než jen povinnost. Když jsem se na nějaký čas ocitl v jeho blízkosti (na sklonku osmdesátých let) a zapůsobil na mne svým nezpochybnitelným charismatem, vždy mi cosi bránilo, abych se beze zbytku poddal jeho poněkud komplikovaným analýzám a přijal za svoje jeho vidění světa. Ale byl mi vždy čímsi blízký, možná svým milým a velkorysým úsměvem, touhou se sdílet a schopností aplikovat na svoje politologické teze a konstrukce vlastně cokoli, v čem cítil alespoň minimum spříznění se svou levicovou vizí světa. (...)