Jeden svět, nebo dva?

Jeden svět, nebo dva?

Oldřich Vinař

Vědecké disciplíny se tradičně dělí na přírodní a humanitní. V angličtině se slovo science u těch humanitních většinou vynechává a mluví se o „humanities" na rozdíl od „natural sciences". Prostor lidského poznání je rozdělen do dvou částí - jednou je příroda a druhou lidská psychika, duše a kultura. Opakovaně se tvrdí, že mezi těmito dvěma částmi je propast, kterou se zatím nedaří překlenout. Filosof K. R. Popper a neurofyziolog J. C. Eccles (1977) se shodli na tom, že mozek je od duše tak principiálně oddělen, že proto zavedli pojem dvou světů: svět duše a s ním související humanitní vědy a svět přírody a přírodních věd, jejichž předmětem výzkumu je mimo jiné lidský mozek. Každý z těchto světů žije pro sebe - podle svých pravidel. Tyto dva světy se setkávají ve světě třetím, ve světě informací, ve kterém jsou uloženy poznatky humanitních i přírodních věd. Tento třetí svět je svět produktů lidské činnosti, je to svět kultury. (...)