Jiří Hanuš

Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace
Lidská práva jsou dnes rozšířena v celém světě jako nárok a požadavek, bývají však různě interpretována. Různé koncepce a náhledy na problémy lidských práv nejsou navíc spjaty pouze s rozdílnými politickými konstelacemi, ale také s odlišným kulturním a náboženským viděním světa. Profesor...více
První vatikánský koncil 1869–1870
Sto a třicet let nás dělí od uspořádání sněmu, který byl nazván „protiosvícenským“. Svolal jej papež Pius IX. celých 300 let po koncilu tridentském, posledním velkém „ekumenickém“ shromáždění. První Vatikánum vešlo do dějin především vyhlášením dogmatu o papežské neomylnosti, o kterém se diskutuje...více
Historické, polit. a teolog. aspekty přijímání II. vatikánského koncilu
Sborník příspěvků z konference pořádané CDK a Fakultou sociálních studií na podzim 2000 v Brně, který je rozčleněn do tří bloků: v prvním je vystižena situace a atmosféra v české společnosti v 60. letech (Jan Holzer, Pavel Švanda), ve druhém vztah státu a církve (František X. Halas, Jiří Hanuš,...více
Sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií, Centrem pro studium demokracie a kultury a Ústavem pro současné dějiny v roce 2000 v Emauzském klášteře v Praze. Autoři se snaží vystihnout důležité momenty církevních dějin na začátku 50. let (boj státu a komunistické strany...více
Ekumenická příručka pro studenty historie i zájemce o tento obor, která obsahuje tematické kapitoly: vztah historie a teologie, problémy periodizace, metody historické práce, odkazy na základní literaturu apod.více
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Kniha uvádí čtenáře do pestrého světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky členěných rozmluvách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století, včetně pronásledování křesťanů, konstantinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů...více
Felix M. Davídek a společenství Koinótés
Nové, přepracované a doplněné vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a teologovi. Toto vydání obsahuje nové informace o hierarchické struktuře a Davídkovy umělecké i teologické texty, které nebyly dosud zveřejněny.více
Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem
Rozhovory se známým českým teologem o jeho zázemí, dosavadních zkušenostech, teologické a učitelské činnosti, o vztahu křesťanství ke starým i moderním náboženským systémům, o církvi... Čtenář může nahlédnout nejen do dílny významného teologa a religionisty, ale poznat i některé z jeho motivů k...více
Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu
Sborník přednášek z teologického setkání, pořádaného CDK v dubnu 1996 v Brně. Příspěvky O.I. Štampacha, F.J. Holečka, M. Ryškové, J. Spousty, P. Filipiho, J. Smolíka, P. Fialy, V. Ventury, F. Kunetky.více
Co to vlastně znamená (a v důsledcích obnáší), když se křesťané odvolávají na své židovské kořeny? Co tyto kořeny tvoří? Proč patří k našemu „znamení doby“ stále ještě antijudaismus? Existuje vůbec rozhovor dnešní synagogy s církví, nebo opravdový dialog nahrazuje vybírání rozinek ze židovské...více

Stránky