Jiří Hanuš

Historická věda dnes nabízí nepřeberné množství nejen témat, ale i přístupů k nim. Vedle politických, hospodářských a sociálních dějin se pěstují dějiny kulturní, přičemž dochází k prolínání jednotlivých hledisek, k mnohasměrným mezioborovým kontaktům, k vytváření nových perspektiv. Publikace...více
Podle mínění odpovědných pozorovatelů je téma církve a totalitarismus hlavním, ne-li dokonce nejdůležitějším tématem evropských církevních dějin ve 20. století. To platí již pro fašistické režimy a pro nacistickou velmoc, která byla smetena na konci druhé světové války, pro Sovětský svaz od roku...více
Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, v níž je nesnadná orientace. Proto má předkládaná kniha přehlednou...více
Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace
Lidská práva jsou dnes rozšířena v celém světě jako nárok a požadavek, bývají však různě interpretována. Různé koncepce a náhledy na problémy lidských práv nejsou navíc spjaty pouze s rozdílnými politickými konstelacemi, ale také s odlišným kulturním a náboženským viděním světa. Profesor...více
První vatikánský koncil 1869–1870
Sto a třicet let nás dělí od uspořádání sněmu, který byl nazván „protiosvícenským“. Svolal jej papež Pius IX. celých 300 let po koncilu tridentském, posledním velkém „ekumenickém“ shromáždění. První Vatikánum vešlo do dějin především vyhlášením dogmatu o papežské neomylnosti, o kterém se diskutuje...více
Historické, polit. a teolog. aspekty přijímání II. vatikánského koncilu
Sborník příspěvků z konference pořádané CDK a Fakultou sociálních studií na podzim 2000 v Brně, který je rozčleněn do tří bloků: v prvním je vystižena situace a atmosféra v české společnosti v 60. letech (Jan Holzer, Pavel Švanda), ve druhém vztah státu a církve (František X. Halas, Jiří Hanuš,...více
Sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií, Centrem pro studium demokracie a kultury a Ústavem pro současné dějiny v roce 2000 v Emauzském klášteře v Praze. Autoři se snaží vystihnout důležité momenty církevních dějin na začátku 50. let (boj státu a komunistické strany...více
Ekumenická příručka pro studenty historie i zájemce o tento obor, která obsahuje tematické kapitoly: vztah historie a teologie, problémy periodizace, metody historické práce, odkazy na základní literaturu apod.více
Felix M. Davídek a společenství Koinótés
E-kniha ke stažení zde: https://www.kosmas.cz/knihy/514763/skryta-cirkev/ Nové, přepracované a doplněné vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a teologovi. Toto vydání obsahuje nové informace o hierarchické struktuře a Davídkovy umělecké i teologické texty, které nebyly dosud...více
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Kniha uvádí čtenáře do pestrého světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky členěných rozmluvách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století, včetně pronásledování křesťanů, konstantinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů...více

Stránky