Jiří Kubový: Absolutní krajina

Jiří Kubový: Absolutní krajina

Jan Paul

České výtvarné umění nemá mnoho autorů, kteří by šli důsledně vlastní tvůrčí cestou bez ohledu na vlivy a trendy. U Jiřího Kubového (1950) je toto zjištění mimořádně významné, neboť jako autodidakt a profesionálně neškolený umělec vložil do svého dosavadního díla hodnoty, na které už nejsme v současném umění příliš zvyklí. Je možné se o tom přesvědčit v obsáhlé monografické knize Jiří Kubový – Absolutní krajina, kterou spolu s autorem vydalo na sklonku roku 2020 v česko-anglické mutaci nakladatelství Revolver Revue k jeho sedmdesátinám. Objemná i obsažná monografie formátu 28 × 23 cm shrnuje na 326 stranách matného křídového papíru dosavadní dílo umělce, který se teprve v posledních letech vřazuje do kontextu vývoje českého poválečného umění. (…)